Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 89014
(Visar sida 1 av 8902)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
COM(2019)880/F1 TF50 () 18/10/2019
Förslag till beslut
Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut (EU) 2019/274 om undertecknande på Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
COM(2019)620/F1 EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) 11/09/2019
Förslag till beslut
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
COM(2019)615/F1 DIGIT (GD Informationsteknik) 23/09/2019
Rapport från kommissionen
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Resultaten av halvtidsutvärderingen av ISA2-programmet
COM(2019)610/F1 BUDG (GD Budget) 02/07/2019
Oberoende åtgärd
FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 4 TILL 2019 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel)
COM(2019)600/F1 BUDG (GD Budget) 03/07/2019
Förslag till beslut
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut (EU) 2019/276 vad gäller justeringar av de belopp som tas i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2019 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot
COM(2019)572/F1 JUST (GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor) 09/08/2019
Förslag till beslut
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)571/F1 JUST (GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor) 09/08/2019
Förslag till beslut
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)570/F1 JUST (GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor) 09/08/2019
Förslag till beslut
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)560/F1 JUST (GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor) 27/09/2019
Rapport från kommissionen
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet
COM(2019)543/F1 ECFIN (GD Ekonomi och finans) 05/06/2019
Rekommendation till beslut
Rekommendation till RÅDETS BESLUT om upphävande av beslut 2009/417/EG om att det föreligger ett alltför stort underskott i Spanien

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 89014
(Visar sida 1 av 8902)