Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 88247
(Prikazana stran 1 od 8825)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
COM(2019)620/F1 EMPL (GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje) 11/09/2019
Predlog sklepa
Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Sklepa št. 573/2014/EU o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ)
COM(2019)610/F1 BUDG (GD za proračun) 02/07/2019
Samostojen akt
PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA ŠT.4 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2019 Zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v skladu s posodobitvijo potrebnih odhodkov in posodobitvijo prihodkov (lastna sredstva)
COM(2019)600/F1 BUDG (GD za proračun) 03/07/2019
Predlog sklepa
Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Sklepa (EU) 2019/276 glede prilagoditve zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019, ki se bodo uporabila za migracije, pritok beguncev in varnostne grožnje
COM(2019)572/F1 JUST (GD za pravosodje in potrošnike) 09/08/2019
Predlog sklepa
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)571/F1 JUST (GD za pravosodje in potrošnike) 09/08/2019
Predlog sklepa
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)570/F1 JUST (GD za pravosodje in potrošnike) 09/08/2019
Predlog sklepa
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)543/F1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 05/06/2019
Priporočilo za sklep
Priporočilo za SKLEP SVETA o razveljavitvi Odločbe 2009/417/ES o obstoju čezmernega primanjkljaja v Španiji
COM(2019)542/F2 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 27/06/2019
Poročilo Komisije
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο -11 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1466/97 για την αποστολή ενισχυμένης εποπτείας στην Ουγγαρία, της 20ής Μαρτίου 2019
COM(2019)542/F1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 05/06/2019
Poročilo Komisije
POROČILO KOMISIJE SVETU Poročilo Komisije Svetu v skladu s členom -11(2) Uredbe (ES) št. 1466/97 o misiji okrepljenega nadzora na Madžarskem 20. marca 2019
COM(2019)541/F1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 05/06/2019
Poročilo Komisije
POROČILO KOMISIJE SVETU Poročilo Komisije Svetu v skladu s členom -11(2) Uredbe (ES) št. 1466/97 o misiji okrepljenega nadzora v Romuniji 14. in 15. marca 2019

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 88247
(Prikazana stran 1 od 8825)