Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 88839
(Strana 1 z 8884)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
COM(2019)620/F1 EMPL (GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie) 11/09/2019
Návrh rozhodnutia
Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)
COM(2019)615/F1 DIGIT (GR pre informatiku) 23/09/2019
Správa Komisie
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výsledky priebežného hodnotenia programu ISA²
COM(2019)610/F1 BUDG (GR pre rozpočet) 02/07/2019
Autonómny akt
NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 4 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2019 Zníženie viazaných a platobnýcb rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje)
COM(2019)600/F1 BUDG (GR pre rozpočet) 03/07/2019
Návrh rozhodnutia
Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/276, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb
COM(2019)572/F1 JUST (GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov) 09/08/2019
Návrh rozhodnutia
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)571/F1 JUST (GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov) 09/08/2019
Návrh rozhodnutia
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)570/F1 JUST (GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov) 09/08/2019
Návrh rozhodnutia
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)560/F1 JUST (GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov) 27/09/2019
Správa Komisie
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody
COM(2019)543/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 05/06/2019
Odporúčanie na rozhodnutie
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2009/417/ES o existencii nadmerného deficitu v Španielsku
COM(2019)542/F2 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 27/06/2019
Správa Komisie
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο -11 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1466/97 για την αποστολή ενισχυμένης εποπτείας στην Ουγγαρία, της 20ής Μαρτίου 2019

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 88839
(Strana 1 z 8884)