Navigation path

Wyniki wyszukiwania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 88862
(LWyświetla się strona 1 z 8887)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
COM(2019)620/F1 EMPL (DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego) 11/09/2019
Wniosek dotyczący decyzji
Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję nr 573/2014/UE w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia
COM(2019)615/F1 DIGIT (DG ds. Informatyki) 23/09/2019
Sprawozdanie Komisji
SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Wyniki oceny okresowej programu ISA²
COM(2019)610/F1 BUDG (DG ds. Budżetu) 02/07/2019
Odrębny akt prawny
PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2019 R. Zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne)
COM(2019)600/F1 BUDG (DG ds. Budżetu) 03/07/2019
Wniosek dotyczący decyzji
Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję (UE) 2019/276 w odniesieniu do dostosowań kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa
COM(2019)572/F1 JUST (DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów) 09/08/2019
Wniosek dotyczący decyzji
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)571/F1 JUST (DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów) 09/08/2019
Wniosek dotyczący decyzji
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)570/F1 JUST (DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów) 09/08/2019
Wniosek dotyczący decyzji
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)560/F1 JUST (DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów) 27/09/2019
Sprawozdanie Komisji
SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności
COM(2019)543/F1 ECFIN (DG do Spraw Gospodarczych i Finansowych) 05/06/2019
Zalecenie dotyczące decyzji
Zalecenie DECYZJA RADY uchylająca decyzję 2009/417/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Hiszpanii
COM(2019)542/F2 ECFIN (DG do Spraw Gospodarczych i Finansowych) 27/06/2019
Sprawozdanie Komisji
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο -11 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1466/97 για την αποστολή ενισχυμένης εποπτείας στην Ουγγαρία, της 20ής Μαρτίου 2019

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 88862
(LWyświetla się strona 1 z 8887)