Navigation path

Riżultati tat-tfittxija

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 88376
(Qed tara paġna 1 minn 8838)

Numru ta' referenza tad-dokumentDĠ responsabbliData tal-pubblikazzjoni
COM(2019)620/F1 EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) 11/09/2019
Proposta għal Deċiżjoni
Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2014/UE dwar kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)
COM(2019)610/F1 BUDG (DĠ Baġit) 02/07/2019
Att Awtonomu
ABBOZZ TAL-BAĠIT EMENDATORJU Nru 4 GĦALL-BAĠIT ĠENERALI TAL-2019 Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' impenji u ħlasijiet f'konformità mal-ħtiġijiet aġġornati tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji)
COM(2019)600/F1 BUDG (DĠ Baġit) 03/07/2019
Proposta għal Deċiżjoni
Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2019/276 fir-rigward tal-aġġustamenti għall-ammonti mobilizzati mill-Istrument ta’ Flessibbiltà għall-2019 biex jintużaw għall-migrazzjoni, għad-dħul tar-refuġjati u għat-theddid għas-sigurtà
COM(2019)572/F1 JUST (DĠ Ġustizzja u Konsumaturi) 09/08/2019
Proposta għal Deċiżjoni
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)571/F1 JUST (DĠ Ġustizzja u Konsumaturi) 09/08/2019
Proposta għal Deċiżjoni
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)570/F1 JUST (DĠ Ġustizzja u Konsumaturi) 09/08/2019
Proposta għal Deċiżjoni
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)543/F1 ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) 05/06/2019
Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni
Rakkomandazzjoni għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tabroga d-Deċiżjoni 2009/417/KE dwar l-eżistenza ta’ defiċit eċċessiv fi Spanja
COM(2019)542/F2 ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) 27/06/2019
Rapport mill-Kummissjoni
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο -11 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1466/97 για την αποστολή ενισχυμένης εποπτείας στην Ουγγαρία, της 20ής Μαρτίου 2019
COM(2019)542/F1 ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) 05/06/2019
Rapport mill-Kummissjoni
RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL Rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1466/97 dwar il-missjoni ta' sorveljanza msaħħa fl-Ungerija, tal-20 ta' Marzu 2019
COM(2019)541/F1 ECFIN (DĠ Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) 05/06/2019
Rapport mill-Kummissjoni
RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL Rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill f'konformità mal-Artikolu -11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1466/97 dwar il-missjoni ta' sorveljanza msaħħa fir-Rumanija , tal-14 u l-15 ta' Marzu 2019

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 88376
(Qed tara paġna 1 minn 8838)