Navigation path

Paieškos rezultatai

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 89135
(Rodomas puslapis 1 iš 8914)

Dokumento numerisAtsakingas generalinis direktoratasPaskelbimo data
COM(2019)880/F1 TF50 () 18/10/2019
Sprendimo pasiūlymas
Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas (ES) 2019/274 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos pasirašymo Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu
COM(2019)620/F1 EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) 11/09/2019
Sprendimo pasiūlymas
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo
COM(2019)615/F1 DIGIT (Informatikos GD) 23/09/2019
Komisijos ataskaita
KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Tarpinio ISA2 programos vertinimo rezultatai
COM(2019)610/F1 BUDG (Biudžeto GD) 02/07/2019
Savarankiškai priimtas aktas
2019 M. BENDROJO BIUDŽETO TAISOMOJO BIUDŽETO NR. 4 PROJEKTAS Įsipareigijimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintus išlaidų poreikius ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius)
COM(2019)600/F1 BUDG (Biudžeto GD) 03/07/2019
Sprendimo pasiūlymas
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo dėl 2019 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, kurios turi būti naudojamos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, sumų patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/276
COM(2019)572/F1 JUST (Teisingumo ir vartotojų reikalų GD) 09/08/2019
Sprendimo pasiūlymas
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)571/F1 JUST (Teisingumo ir vartotojų reikalų GD) 09/08/2019
Sprendimo pasiūlymas
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)570/F1 JUST (Teisingumo ir vartotojų reikalų GD) 09/08/2019
Sprendimo pasiūlymas
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)560/F1 JUST (Teisingumo ir vartotojų reikalų GD) 27/09/2019
Komisijos ataskaita
KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu įgyvendinimo
COM(2019)545/F1 ENV (Aplinkos GD) 23/10/2019
Sprendimo pasiūlymas
Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos vykdomosios institucijos 39-ojoje sesijoje

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 89135
(Rodomas puslapis 1 iš 8914)