Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 89006
(Stranica 1 od 8901)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
COM(2019)620/F1 EMPL (GU za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje) 11/09/2019
Prijedlog odluke
Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Odluke 573/2014/EU o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova)
COM(2019)615/F1 DIGIT (GU za informatiku) 23/09/2019
Izvješće Komisije
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Rezultati privremene evaluacije programa ISA²
COM(2019)610/F1 BUDG (GU za proračun) 02/07/2019
Autonomni akt
NACRT IZMJENE PRORAČUNA BR. 4 ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2019. Smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranjem potrebnih rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva)
COM(2019)600/F1 BUDG (GU za proračun) 03/07/2019
Prijedlog odluke
Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Odluke (EU) 2019/276 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji će se upotrijebiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje
COM(2019)572/F1 JUST (GU za pravosuđe i zaštitu potrošača) 09/08/2019
Prijedlog odluke
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)571/F1 JUST (GU za pravosuđe i zaštitu potrošača) 09/08/2019
Prijedlog odluke
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)570/F1 JUST (GU za pravosuđe i zaštitu potrošača) 09/08/2019
Prijedlog odluke
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)560/F1 JUST (GU za pravosuđe i zaštitu potrošača) 27/09/2019
Izvješće Komisije
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Direktive 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima
COM(2019)543/F1 ECFIN (GU za gospodarske i financijske poslove) 05/06/2019
Preporuka za odluku
Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o stavljanju izvan snage Odluke 2009/417/EZ o postojanju prekomjernog deficita u Španjolskoj
COM(2019)542/F2 ECFIN (GU za gospodarske i financijske poslove) 27/06/2019
Izvješće Komisije
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο -11 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1466/97 για την αποστολή ενισχυμένης εποπτείας στην Ουγγαρία, της 20ής Μαρτίου 2019

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 89006
(Stranica 1 od 8901)