Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
C(2018)7508/F1 ENV (GR pre životné prostredie) 16/11/2018
Delegovaná smernica Komisie
DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) …/… ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo viazané v krištáľovom skle v zmysle vymedzenia v smernici 69/493/EHS

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)