Navigation path

Rezultatele căutării

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 1
(Pagina 1 din 1)

Numărul de referință al documentului DG responsabilăData publicarii
C(2018)7508/F1 ENV (DG Mediu) 16/11/2018
Directiva delegată a Comisiei
DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) …/… A COMISIEI de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din compoziția sticlei cristal, astfel cum este definită în Directiva 69/493/CEE

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 1
(Pagina 1 din 1)