Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 1
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
C(2018)7508/F1 ENV (Vides ĢD) 16/11/2018
Komisijas deleģētā direktīva
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES)…/… ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai tāda kristālstikla sastāvā, kam apraksts dots Direktīvā 69/493/EEK

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 1
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)