Navigation path

Paieškos rezultatai

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 1
(Rodomas puslapis 1 iš 1)

Dokumento numerisAtsakingas generalinis direktoratasPaskelbimo data
C(2018)7508/F1 ENV (Aplinkos GD) 16/11/2018
Komisijos deleguotoji direktyva
KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) .../… kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti Direktyvoje 69/493/EEB apibrėžtame krištolo stikle

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 1
(Rodomas puslapis 1 iš 1)