Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 1
(Prikazana stran 1 od 1)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
C(2018)1392/F1 MOVE (GD za mobilnost in promet) 08/03/2018
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/… o vzpostavitvi skupnih varnostnih metod za zahteve sistema upravljanja varnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1158/2010 in Uredbe Komisije (EU) št. 1169/2010

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 1
(Prikazana stran 1 od 1)