Navigation path

Rezultatele căutării

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 1
(Pagina 1 din 1)

Numărul de referință al documentului DG responsabilăData publicarii
C(2018)1392/F1 MOVE (DG Mobilitate și Transporturi) 08/03/2018
Regulamentul delegat al Comisiei
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/… AL COMISIEI de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 1
(Pagina 1 din 1)