Navigation path

Wyniki wyszukiwania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 1
(LWyświetla się strona 1 z 1)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
C(2018)1392/F1 MOVE (DG ds. Mobilności i Transportu) 08/03/2018
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 1
(LWyświetla się strona 1 z 1)