Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 1
(Pagina 1 van 1)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
C(2018)1392/F1 MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 08/03/2018
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot vaststelling van gemeenschappelijke veiligheidsmethoden inzake de eisen voor veiligheidsbeheersystemen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 1158/2010 en (EU) nr. 1169/2010

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 1
(Pagina 1 van 1)