Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
C(2018)1392/F1 MOVE (GU za mobilnost i promet) 08/03/2018
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o utvrđivanju zajedničkih sigurnosnih metoda u vezi sa zahtjevima za sustav upravljanja sigurnošću na temelju Direktive (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredaba Komisije (EU) br. 1158/2010 i (EU) br. 1169/2010

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)