Navigation path

Hakutulokset

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 1
(Sivu 1/1)

Asiakirjan viitenumeroVastaava pääosastoJulkaisupäivä
C(2018)1080/F1 ENV (ympäristöasioiden PO) 27/02/2018
Komission delegoitu direktiivi
KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) …/…, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen kiekkomaisten ja planaaristen keraamisten monikerroskondensaattoreiden reikäjuotoksissa juotosaineena käytettävää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 1
(Sivu 1/1)