Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 1
(Показване на страница 1 от 1)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
C(2018)1080/F1 ENV (ГД Околна среда) 27/02/2018
Делегирана директива на Комисията
ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) …/… НА КОМИСИЯТА за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в припой за запояване към машинно обработените дискови кондензатори за монтаж в проходни отвори и многослойните керамични кондензатори на основата на планарна матрица

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 1
(Показване на страница 1 от 1)