Navigation path

Paieškos rezultatai

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 88252
(Rodomas puslapis 1 iš 8826)

Dokumento numerisAtsakingas generalinis direktoratasPaskelbimo data
COM(2019)620/F1 EMPL (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) 11/09/2019
Sprendimo pasiūlymas
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo
COM(2019)610/F1 BUDG (Biudžeto GD) 02/07/2019
Savarankiškai priimtas aktas
2019 M. BENDROJO BIUDŽETO TAISOMOJO BIUDŽETO NR. 4 PROJEKTAS Įsipareigijimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintus išlaidų poreikius ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius)
COM(2019)600/F1 BUDG (Biudžeto GD) 03/07/2019
Sprendimo pasiūlymas
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo dėl 2019 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, kurios turi būti naudojamos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, sumų patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/276
COM(2019)572/F1 JUST (Teisingumo ir vartotojų reikalų GD) 09/08/2019
Sprendimo pasiūlymas
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)571/F1 JUST (Teisingumo ir vartotojų reikalų GD) 09/08/2019
Sprendimo pasiūlymas
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)570/F1 JUST (Teisingumo ir vartotojų reikalų GD) 09/08/2019
Sprendimo pasiūlymas
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)543/F1 ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) 05/06/2019
Rekomendacija parengti sprendimą
Rekomendacija TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo panaikinimas Sprendimas 2009/417/EB dėl perviršinio deficito Ispanijoje
COM(2019)542/F2 ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) 27/06/2019
Komisijos ataskaita
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο -11 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1466/97 για την αποστολή ενισχυμένης εποπτείας στην Ουγγαρία, της 20ής Μαρτίου 2019
COM(2019)542/F1 ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) 05/06/2019
Komisijos ataskaita
KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI Komisijos ataskaita Tarybai dėl 2019 m. kovo 20 d. griežtesnės priežiūros vizito Vengrijoje, teikiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1466/97 -11 straipsnio 2 dalį
COM(2019)541/F1 ECFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų GD) 05/06/2019
Komisijos ataskaita
KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI Komisijos ataskaita Tarybai dėl 2019 m. kovo 14–15 d. griežtesnės priežiūros vizito Rumunijoje, teikiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1466/97 -11 straipsnio 2 dalį

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 88252
(Rodomas puslapis 1 iš 8826)