Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 88382
(Rāda 2. lpp. no kopumā 8839 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
COM(2019)541/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 05/06/2019
Komisijas ziņojums
KOMISIJAS ZIŅOJUMS PADOMEI Komisijas ziņojums Padomei par pastiprinātas uzraudzības misiju Rumānijā 2019. gada 14.–15. martā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1466/97 11. panta 2. punktu
COM(2019)540/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 05/06/2019
Komisijas paziņojums iestādēm
KOMISIJAS PAZIŅOJUMS Atjaunināta informācija par Grieķijas pastiprinātu uzraudzību – 2019. gada jūnijs
COM(2019)539/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 05/06/2019
Ieteikums attiecībā uz lēmumu
Ieteikums PADOMES LĒMUMS ar ko konstatē, ka Ungārija nav efektīvi rīkojusies pēc Padomes 2018. gada 4. decembra ieteikuma
COM(2019)538/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 05/06/2019
Ieteikums attiecībā uz lēmumu
Ieteikums PADOMES LĒMUMS ar ko konstatē, ka Rumānija nav efektīvi rīkojusies pēc Padomes 2018. gada 4. decembra ieteikuma
COM(2019)534/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 05/06/2019
Ieteikums attiecībā uz ieteikumu
Ieteikums PADOMES IETEIKUMS ar mērķi koriģēt novēroto būtisko novirzi no korekcijām vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai Ungārijā
COM(2019)533/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 05/06/2019
Ieteikums attiecībā uz ieteikumu
Ieteikums PADOMES IETEIKUMS ar mērķi koriģēt novēroto būtisko novirzi no korekcijām vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai Rumānijā
COM(2019)532/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 05/06/2019
Komisijas ziņojums
KOMISIJAS ZIŅOJUMS Itālija Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 126. panta 3. punktu sagatavotais ziņojums
COM(2019)531/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 05/06/2019
Komisijas ziņojums
KOMISIJAS ZIŅOJUMS Beļģija Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 126. panta 3. punktu sagatavotais ziņojums
COM(2019)530/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 05/06/2019
Komisijas ziņojums
KOMISIJAS ZIŅOJUMS Kipra Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 126. panta 3. punktu sagatavotais ziņojums
COM(2019)529/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 05/06/2019
Komisijas ziņojums
KOMISIJAS ZIŅOJUMS Francija – saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 126. panta 3. punktu sagatavots ziņojums

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 88382
(Rāda 2. lpp. no kopumā 8839 lpp.)