Navigation path

Otsingu tulemused

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 88247
(Lehekülg 2 / 8825)

Dokumendi viitenumberVastutav peadirektoraatAvaldamise kuupäev
COM(2019)540/F1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 05/06/2019
Komisjoni teatis institutsioonidele
KOMISJONI TEATIS Tõhustatud järelevalve ajakohastatud aruanne – Kreeka, juuni 2019
COM(2019)539/F1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 05/06/2019
Soovitus otsuse vastuvõtmiseks
Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tehakse kindlaks, et Ungari ei ole võtnud nõukogu 4. detsembri 2018. aasta soovituse järgimiseks tõhusaid meetmeid
COM(2019)538/F1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 05/06/2019
Soovitus otsuse vastuvõtmiseks
Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tehakse kindlaks, et Rumeenia ei ole võtnud nõukogu 4. detsembri 2018. aasta soovituse järgimiseks tõhusaid meetmeid
COM(2019)534/F1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 05/06/2019
Soovitus soovituse vastuvõtmiseks
Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, mis esitatakse eesmärgiga korrigeerida Ungaris märkimisväärne kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks nõutavast kohandamiskavast
COM(2019)533/F1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 05/06/2019
Soovitus soovituse vastuvõtmiseks
Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, mis esitatakse eesmärgiga korrigeerida Rumeenias märkimisväärne kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks nõutavast kohandamiskavast
COM(2019)532/F1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 05/06/2019
Komisjoni aruanne
KOMISJONI ARUANNE Itaalia Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 126 lõike 3 kohaselt koostatud aruanne
COM(2019)531/F1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 05/06/2019
Komisjoni aruanne
KOMISJONI ARUANNE Belgia Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 126 lõike 3 kohaselt koostatud aruanne
COM(2019)530/F1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 05/06/2019
Komisjoni aruanne
KOMISJONI ARUANNE Küpros Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 126 lõike 3 kohaselt koostatud aruanne
COM(2019)529/F1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 05/06/2019
Komisjoni aruanne
KOMISJONI ARUANNE Prantsusmaa Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 126 lõike 3 kohaselt koostatud aruanne
COM(2019)528/F1 SG (peasekretariaat) 06/06/2019
Soovitus soovituse vastuvõtmiseks
Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Ühendkuningriigi 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Ühendkuningriigi 2018.–2019. aasta lähenemisprogrammi kohta

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 88247
(Lehekülg 2 / 8825)