Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 88279
(Visar sida 1 av 8828)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
COM(2019)620/F1 EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) 11/09/2019
Förslag till beslut
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
COM(2019)610/F1 BUDG (GD Budget) 02/07/2019
Oberoende åtgärd
FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 4 TILL 2019 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel)
COM(2019)600/F1 BUDG (GD Budget) 03/07/2019
Förslag till beslut
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut (EU) 2019/276 vad gäller justeringar av de belopp som tas i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2019 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot
COM(2019)572/F1 JUST (GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor) 09/08/2019
Förslag till beslut
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)571/F1 JUST (GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor) 09/08/2019
Förslag till beslut
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)570/F1 JUST (GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor) 09/08/2019
Förslag till beslut
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)543/F1 ECFIN (GD Ekonomi och finans) 05/06/2019
Rekommendation till beslut
Rekommendation till RÅDETS BESLUT om upphävande av beslut 2009/417/EG om att det föreligger ett alltför stort underskott i Spanien
COM(2019)542/F2 ECFIN (GD Ekonomi och finans) 27/06/2019
Rapport från kommissionen
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο -11 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1466/97 για την αποστολή ενισχυμένης εποπτείας στην Ουγγαρία, της 20ής Μαρτίου 2019
COM(2019)542/F1 ECFIN (GD Ekonomi och finans) 05/06/2019
Rapport från kommissionen
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Kommissionens rapport till rådet i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1466/97 om det utökade övervakningsuppdraget i Ungern den 20 mars 2019
COM(2019)541/F1 ECFIN (GD Ekonomi och finans) 05/06/2019
Rapport från kommissionen
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Kommissionens rapport till rådet enligt artikel -11.2 i förordning (EG) nr 1466/97 om det utökade övervakningsuppdraget i Rumänien den 14–15 mars 2019

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 88279
(Visar sida 1 av 8828)