Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 88217
(Pagina 1 van 8822)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
COM(2019)620/F1 EMPL (DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie) 11/09/2019
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit nr. 573/2014/EU betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)
COM(2019)610/F1 BUDG (DG Begroting) 02/07/2019
Autonome handeling
ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 4 VOOR DE ALGEMENE BEGROTING 2019 Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)
COM(2019)600/F1 BUDG (DG Begroting) 03/07/2019
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit (EU) 2019/276 wat betreft aanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde bedragen voor 2019 die moeten worden gebruikt voor migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid
COM(2019)572/F1 JUST (DG Justitie en Consumentenzaken) 09/08/2019
Voorstel voor een besluit
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)571/F1 JUST (DG Justitie en Consumentenzaken) 09/08/2019
Voorstel voor een besluit
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)570/F1 JUST (DG Justitie en Consumentenzaken) 09/08/2019
Voorstel voor een besluit
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)543/F1 ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken) 05/06/2019
Aanbeveling voor een besluit
Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot intrekking van Beschikking 2009/417/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Spanje
COM(2019)542/F2 ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken) 27/06/2019
Verslag van de Commissie
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο -11 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1466/97 για την αποστολή ενισχυμένης εποπτείας στην Ουγγαρία, της 20ής Μαρτίου 2019
COM(2019)542/F1 ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken) 05/06/2019
Verslag van de Commissie
VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Verslag van de Commissie aan de Raad overeenkomstig artikel -11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1466/97 over de missie voor versterkt toezicht in Hongarije van 20 maart 2019
COM(2019)541/F1 ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken) 05/06/2019
Verslag van de Commissie
VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Verslag van de Commissie aan de Raad, overeenkomstig artikel -11, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1466/97, over de missie voor versterkt toezicht in Roemenië, op 14 en 15 maart 2019

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 88217
(Pagina 1 van 8822)