Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 1
(Visar sida 1 av 1)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
C(2017)6967/F1 GROW (GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag) 20/10/2017
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om ändring av bilagorna I, II, VI, VIII och IX i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 1
(Visar sida 1 av 1)