Navigation path

Hakutulokset

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 1
(Sivu 1/1)

Asiakirjan viitenumeroVastaava pääosastoJulkaisupäivä
C(2017)6967/F1 GROW (sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan PO) 20/10/2017
Komission delegoitu asetus
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1007/2011 liitteiden I, II, VI, VIII ja IX muuttamisesta

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 1
(Sivu 1/1)