Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 1
(Показване на страница 1 от 1)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
C(2017)6967/F1 GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) 20/10/2017
Делегиран регламент на Комисията
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА за изменение на приложения I, II, VI, VIII и IX към Регламент (ЕС) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 1
(Показване на страница 1 от 1)