Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 1
(Visar sida 1 av 1)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
C(2017)6946/F1 SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 18/10/2017
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 658/2014 vad gäller anpassning till inflationen av de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 1
(Visar sida 1 av 1)