Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 1
(Prikazana stran 1 od 1)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
C(2017)6946/F1 SANTE (GD za zdravje in varnost hrane) 18/10/2017
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/… o spremembi Uredbe (EU) št. 658/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede prilagoditve zneskov pristojbin, ki se plačujejo Evropski agenciji za zdravila za izvajanje dejavnosti farmakovigilance v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini, stopnji inflacije

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 1
(Prikazana stran 1 od 1)