Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 1
(Pagina 1 van 1)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
C(2017)6946/F1 SANTE (DG Gezondheid en Voedselveiligheid) 18/10/2017
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Verordening (EU) nr. 658/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aan het Europees Geneesmiddelenbureau te betalen vergoedingen voor het uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 1
(Pagina 1 van 1)