Navigation path

Paieškos rezultatai

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 1
(Rodomas puslapis 1 iš 1)

Dokumento numerisAtsakingas generalinis direktoratasPaskelbimo data
C(2017)6946/F1 SANTE (Sveikatos ir maisto saugos GD) 18/10/2017
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų agentūrai už farmakologinio budrumo veiklos, susijusios su žmonėms skirtais vaistais, vykdymą, sumų koregavimo pagal infliacijos lygį iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 658/2014

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 1
(Rodomas puslapis 1 iš 1)