Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
C(2017)6946/F1 SANTE (GU za zdravlje i sigurnost hrane) 18/10/2017
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o izmjeni Uredbe (EU) br. 658/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za lijekove za provedbu aktivnosti farmakovigilancije u pogledu lijekova za primjenu kod ljudi

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)