Navigation path

Výsledky vyhledávání

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 1
(Zobrazena 1 z 1)

Referenční číslo dokumentuOdpovědné GŘDatum zveřejnění
C(2017)6946/F1 SANTE (GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin) 18/10/2017
Nařízení Komise v přenesené pravomoci
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) …/... kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014, pokud jde o úpravu částek poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků, podle míry inflace

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 1
(Zobrazena 1 z 1)