Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 1
(Visar sida 1 av 1)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
C(2017)4250/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 26/06/2017
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter vad gäller betalningsinstituts utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 1
(Visar sida 1 av 1)