Navigation path

Rezultatele căutării

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 1
(Pagina 1 din 1)

Numărul de referință al documentului DG responsabilăData publicarii
C(2017)4250/F1 FISMA (DG Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital) 26/06/2017
Regulamentul delegat al Comisiei
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/… AL COMISIEI de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente în cazul activității desfășurate în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii de către instituțiile de plată

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 1
(Pagina 1 din 1)