Navigation path

Wyniki wyszukiwania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 1
(LWyświetla się strona 1 z 1)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
C(2017)4250/F1 FISMA (DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) 26/06/2017
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami w związku z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług przez instytucje płatnicze

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 1
(LWyświetla się strona 1 z 1)