Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 1
(Pagina 1 van 1)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
C(2017)4250/F1 FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie) 26/06/2017
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen voor de samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen bevoegde autoriteiten met betrekking tot de uitoefening van het recht van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 1
(Pagina 1 van 1)