Navigation path

Riżultati tat-tfittxija

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 1
(Qed tara paġna 1 minn 1)

Numru ta' referenza tad-dokumentDĠ responsabbliData tal-pubblikazzjoni
C(2017)4250/F1 FISMA (DĠ Stabilità Finanzjarja, Servizzi Finanzjarji, u Unjoni tas-Swieq Kapitali) 26/06/2017
Regolament delegat tal-Kummissjoni
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għar-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji għall-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti marbuta mal-eżerċizzju tad-dritt ta’ stabbiliment u l-libertà ta’ provvista ta’ servizzi tal-istituzzjonijiet ta’ pagament

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 1
(Qed tara paġna 1 minn 1)