Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 1
(Prikazana stran 1 od 1)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
C(2017)1702/F1 GROW (GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja) 20/03/2017
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/… o pogojih za klasifikacijo proizvodov iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, in proizvodov iz konstrukcijsko zobato spojenega masivnega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 15497, glede njihove požarne odpornosti in o spremembi Odločbe 2005/610/ES

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 1
(Prikazana stran 1 od 1)