Navigation path

Rezultatele căutării

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 1
(Pagina 1 din 1)

Numărul de referință al documentului DG responsabilăData publicarii
C(2017)1702/F1 GROW (DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri) 20/03/2017
Regulamentul delegat al Comisiei
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/… AL COMISIEI privind condițiile pentru clasificarea, fără încercare, a produselor din material lemnos laminat impregnat cu clei, care fac obiectul standardului armonizat EN 14080, și a produselor structurale din lemn masiv cu îmbinări cap la cap crenelate, care fac obiectul standardului armonizat EN 15497, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora și de modificare a Deciziei 2005/610/CE

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 1
(Pagina 1 din 1)