Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 1
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
C(2017)1702/F1 GROW (Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD) 20/03/2017
Komisijas deleģētā regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. par līmētu laminētu koka izstrādājumu, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080, un ķīļrievsavienotu būvmateriālu masīvkoka izstrādājumu, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 15497, klasifikācijas nosacījumiem bez testēšanas attiecībā uz to ugunsdrošību un ar ko groza Lēmumu 2005/610/EK

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 1
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)