Navigation path

Paieškos rezultatai

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 1
(Rodomas puslapis 1 iš 1)

Dokumento numerisAtsakingas generalinis direktoratasPaskelbimo data
C(2017)1702/F1 GROW (Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD) 20/03/2017
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... dėl klijuotosios sluoksninės medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14080, ir dantytuoju dygiu sujungtos statybinės masyviosios medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN 15497, klasifikavimo pagal degumą sąlygų, neatliekant bandymų, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/610/EB

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 1
(Rodomas puslapis 1 iš 1)