Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
C(2017)1702/F1 GROW (GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er) 20/03/2017
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om betingelser for klassificering uden prøvning af laminerede limtræsprodukter omfattet af den harmoniserede standard EN 14080 og produkter af fingerskarret konstruktionstræ omfattet af den harmoniserede standard EN 15497 med hensyn til reaktion ved brand og om ændring af beslutning 2005/610/EF

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)