Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 1
(Показване на страница 1 от 1)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
C(2017)1702/F1 GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) 20/03/2017
Делегиран регламент на Комисията
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА относно условията за класифициране без изпитване на продукти от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт EN 14080, и продукти от строителен дървен материал с клиновидни зъби, обхванати от хармонизирания стандарт EN 15497, по отношение на реакцията им на огън, и за изменение на Решение 2005/610/ЕО

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 1
(Показване на страница 1 от 1)