Navigation path

Hakutulokset

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 1
(Sivu 1/1)

Asiakirjan viitenumeroVastaava pääosastoJulkaisupäivä
C(2016)7158/F1 FISMA (rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin PO) 11/11/2016
Komission delegoitu asetus
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja tarjoavien arvopaperikeskusten ja nimettyjen luottolaitosten tiettyjä vakavaraisuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 1
(Sivu 1/1)