Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 1
(Показване на страница 1 от 1)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
C(2016)7158/F1 FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) 11/11/2016
Делегиран регламент на Комисията
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти във връзка с някои пруденциални изисквания за централните депозитари на ценни книжа и за определените кредитни институции, които предлагат спомагателни услуги от банков тип

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 1
(Показване на страница 1 от 1)