Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
C(2016)5900/F1 CLIMA (GU za klimatsku politiku) 22/09/2016
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o izmjeni Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu metoda praćenja emisija ugljikova dioksida i pravila za praćenje drugih relevantnih informacija

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)