Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
C(2016)1403/F1 FISMA (GU za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala) 09/03/2016
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehničke mjere za objektivno predstavljanje preporuka za ulaganje ili drugih informacija kojima se preporučuje ili sugerira strategija ulaganja te za objavljivanje određenih interesa ili indikacije sukoba interesa

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)