Navigation path

Hakutulokset

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 1
(Sivu 1/1)

Asiakirjan viitenumeroVastaava pääosastoJulkaisupäivä
C(2016)1403/F1 FISMA (rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin PO) 09/03/2016
Komission delegoitu asetus
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä sijoitussuositusten tai muiden sijoitusstrategiaa koskevia suosituksia tai ehdotuksia sisältävien tietojen puolueettomaan esittämiseen sekä erityisten etujen tai eturistiriitojen julkistamiseen liittyviä teknisiä järjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 1
(Sivu 1/1)