Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 1
(Visar sida 1 av 1)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
C(2016)1087/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 26/02/2016
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om fastställande av tekniska standarder för tillsyn för kriterierna, förfarandet och kraven för fastställande av en godtagen marknadspraxis och kraven för att bibehålla den, avsluta den eller ändra villkoren för dess godkännande

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 1
(Visar sida 1 av 1)