Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
C(2016)1087/F1 FISMA (GU za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala) 26/02/2016
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja regulatornih tehničkih standarda o kriterijima, postupcima i zahtjevima za uspostavu prihvaćene tržišne prakse i zahtjevima za njezino zadržavanje, ukidanje ili izmjenu uvjeta za njezino prihvaćanje

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)